Emergenza Ucraina – prime misure

-> клацніть, щоб прочитати текст українською мовою

I cittadini ucraini giunti sul territorio del Comune di Santa Maria a Vico:

Comunicazione presenza

devono dare comunicazione della loro presenza all’Ufficio Immigrazione della Questura di Caserta o presso il Commissariato di Polizia di Maddaloni entro 48 dall’arrivo, consegnando l’apposito modulo “Dichiarazione di presenza”, che ha validità di 90 giorni, debitamente compilato e corredato da foto e fotocopia del passaporto.

I cittadini ucraini privi di documenti di identificazione, fermo restando la possibilità di rivolgersi alla propria Ambasciata o al Consolato, laddove possibile, potranno comunque presentare la dichiarazione di presenza, previo fotosegnalamento, come previsto dalla Legge, presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Caserta.

Assistenza sanitaria

devono recarsi esclusivamente agli hub di accoglienza organizzati presso la Questura di Caserta e il Commissariato di Polizia di Stato di Aversa ove sarà rilasciato il Tesserino Straniero Temporaneamente Presente (Straniero Temporaneamente Presente), effettuato il riconoscimento e la registrazione degli stessi previa somministrazione del tampone.

Comunicazione ospitalità

possono essere accolti da cittadini residenti che devono comunicare al Comando di Polizia Locale l’ospitalità presso la propria abitazione o altro proprio immobile mediante il modulo “Dichiarazione di ospitalità”.

Orientamento – ascolto – presa in carico

possono rivolgersi all’Ufficio Servizio Sociale Professionale del Comune per le attività di orientamento, ascolto e presa in carico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Mediazione linguistica

per le attività di mediazione linguistica possono rivolgersi all’ Ufficio Servizio Sociale Professionale il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.


текст українською мовою

Громадяни України, які прибули на територію муніципалітету Санта-Марія-а-Віко:

Спілкування присутності

повинні повідомити про свою присутність до імміграційного офісу штабу поліції Казерти або до поліцейської дільниці Маддалоні протягом 48 годин після прибуття, доставивши відповідну форму «Декларація про присутність», яка дійсна протягом 90 днів, належним чином заповнену та супроводжену фотографією та фотокопія паспорта. Громадяни України без документів, що посвідчують особу, без шкоди для можливості зв’язатися зі своїм посольством чи консульством, де це можливо, все одно зможуть подати декларацію про присутність за умови фотореєстрації, як того вимагає закон, в імміграційному офісі Казерти. Головне управління поліції..

Охорона здоров’я

повинні звертатися виключно до центрів прийому, організованих у штаб-квартирі поліції Казерти та комісара поліції штату Аверса, де буде видана карта тимчасово присутнього іноземця (тимчасово присутній іноземець), її розпізнавання та реєстрація після введення тампона.

Гостинність спілкування

їх можуть вітати громадяни-резиденти, які зобов’язані повідомити місцевий відділ поліції про гостинність у своєму будинку чи іншій власності за формою «Декларація гостинності».

Орієнтація – слухання – беріть на себе відповідальність

вони можуть зв’язатися з офісом професійної соціальної служби муніципалітету, щоб отримати вказівки, вислухати та взяти на себе відповідальність з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 12:00; Вівторок і четвер також з 15:00 до 17:00. Мовне посередництво з питань лінгвістичної посередництва вони можуть звертатися до Офісу професійної соціальної служби по понеділках з 9.00 до 12.00.


Dichiarazione di ospitalità | декларація гостинності | download

Dichiarazione di presenza | декларація про присутність | download